Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki

Książki naukowe i popularnonaukowe

budowa domu pod klucz

Informacje

Problematyka bezpieczeństwa jest przedmiotem wielu opracowań. Autorzy w zróżnicowany sposób przedstawiają zagadnienia dotyczące możliwych zagrożeń i budowa domu pod klucz sposobów przeciwdziałania im. Brak jest opracowania traktującego o bezpieczeństwie wewnętrznym jako przedmiocie badań naukowych i...