Dale a la Conjugacion A1 Książka z kluczem

Do nauki języków

bielenda krem

Informacje

Consta de 120 ejercicios que, a través de una variedad amplia y diversa de actividades, tratan los diferentes aspectos relacionados con la conjugación verbal: el presente de indicativo de los verbos regulares; irregulares; con cambio vocálico; ser, bielenda krem estar, tener; verbos pronominales; gustar y... Podręcznik w komplecie z multipodręcznikiem ndash; cyfrowym podręcznikiem interaktywnym. Najnowsza wersja, numer dopuszczenia: 158/3/2011. Multipodręcznik to cyfrowy odpowiednik podręcznika drukowanego, wzbogacony o dodatkowe zadania i materiały. Multipodręczniki GWO są jedynymi w...