Dyplomacja polska w I wojnie światowej

Historia

Informacje

Autor na podstawie wnikliwych badań źródeł i studiów literatury przedmiotu ukazuje zarówno formowanie się struktur dyploma#173;cji polskiej i resortu spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, jak i ludzi #8211; często wybitnych, pełnych energii, wielostronnie wykształconych #8211; którzy... nbsp;\"Gazeta Wyborcza\" jest największą opiniotwoacute;rczą gazetą w Polsce. Powstała w 1989 roku jako platforma pierwszych demokratycznych wyboroacute;w do parlamentu. Pierwszy numer ukazał się w nakładzie 150 tys. egzemplarzy i liczył 8 stron. Dziś \"Gazeta\" jest najchętniej...

Cena: 42,50
Dostępność: dostępny do tygodnia