Dziennik zajęć specjalistycznych logopedycznych terapii pedagogicznej i innych

Nauki humanistyczne

http://drukosfera.pl/jetworld-m-19.html

Informacje

Dziennik zajęć specjalistycznych (logopedycznych, terapii pedagogicznej i innych) został opracowany na podstawie najnowszej aktualizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. (aktualizacja z dnia 16 lipca 2009 r.)Jest to pozycja, której przejrzysta i... W raju, jak http://drukosfera.pl/jetworld-m-19.html chętnie myślimy, wszyscy z pewnością rozmawiali po polsku. Musimy się jednak pogodzić z tym, że ani Tomasz Mann nie był Polakiem, ani nawet Dostojewski nie pisał po polsku. Dlatego warto przeczytać, co o swojej pracy mówią uznani tłumacze Flauberta, Nabokova, Joyce`a,...