Formy wsparcia dla osób skazanych przedterminowo opuszczających zakłady karne

E-książki

Informacje

toalety ze stali nierdzewnej

W niniejszej książce Autorka próbuję znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakim wymiarze instytucje pomocowe, rządowe, pozarządowe, a także mieszkańcy środowiska lokalnego wpływają na przebieg procesu readaptacji.Całość podzielono na pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy to analiza... Głos Koszaliński toalety ze stali nierdzewnej to najbardziej poczytna gazeta na rynku prasowym Pomorza Środkowego. Jest regionalnym dziennikiem wydarzeń i opinii, odwołującym się do Czytelnika silnie związanego z miejscem swojego zamieszkania. Wraz z Głosem Szczecińskim i Głosem Pomorza, od 2007 roku tworzy...

Cena: 18,20 20,80 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie