Gips i jaśmin

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Federico García Lorca (1898-1936) to najcz??ciej wydawany na ?wiecie poeta j?zyka hiszpa?skiego. Coraz to nowi t?umacze próbuj? zmierzy? si? z jego poezj?, jak równie? z jego dzie?ami scenicznymi, ch?tnie grywanymi przez liczne teatry. Kolejnym polskim poet? i t?umaczem, który w swoim wyborze... Ian Fleming, pisząc powieść \"Moonraker\", nie opierał się wyłącznie na swojej wyobraźni. W 1945 roku brał udział w tworzeniu T-Force, tajnej brytyjskiej jednostki, którą pchnięto do śmiertelnego wyścigu o tajemnice nazistów. Należeli do niej żołnierze piechoty, z których wielu...

Cena: 22,43
Dostępność: dostępny od ręki