Głębia Goethego

Nauki humanistyczne

Informacje

Po #8222;Objawieniu Szekspira#8221;, przyjętym przez czytelników z uznaniem i zainteresowaniem, o. Jacek Bolewski proponuje duchowo-teologiczną lekturę kolejnego geniusza literatury pięknej. #8222;Głębia Goethego#8221; skupia się na arcydziełach, łączących początek i koniec... Publikacja ukazuje związki pomiędzy tekstem artystycznym i formami jego funkcjonowania z perspektywy ich retorycznych aspektów, wynikających ze specyfiki literatury pięknej i procesu twórczego. Przywołane zostały głosy teoretyków retoryki, literatury, pedagogiki, kultury, sztuki i...