Kodex Dyplomatyczny Tyniecki

E-książki

Informacje

Dzieło Romualda Jana Hube. Romuald Hube to polski historyk i prawnik. Ósmy dzień tygodnia to koniec czasów, odnowienie wszechświata i odpoczynek ludzkości w szczęściu i miłości w nowej rzeczywistości. To czas eschatologiczny. Eschatologia jest częścią doktryny religijnej, która odnosi się do rzeczy ostatecznych w perspektywie indywidualnej -...