Pamięć i integracja społeczna na pograniczach

Książki naukowe i popularnonaukowe

https://firmaprawnicza.pl/klienci-indywidualni/prawo-pracy/

Informacje

Projekt tej monografii jest bardzo ambitny, gdyż stara się zestawić dwa do tej pory niezależnie od siebie badane obszary: pogranicze polsko-niemieckie i polsko-ukraińskie (z niewielkim odwołaniem do transgranicza polsko-czeskiego). Stosunki etniczne i procesy transgraniczne na tych https://firmaprawnicza.pl/klienci-indywidualni/prawo-pracy/ obszarach... Europa Zachodnia i Południowa od lat jest jedną ze scen aktywności ekstremizmu dżihadystycznego, zarówno jako obszar przedsięwzięć logistycznych, jak i cel operacji terrorystycznych. Analiza rozwoju tego ruchu na Starym Kontynencie pozwala dostrzec wiele istotnych prawidłowości...