Poezje

Beletrystyka i literatura piękna

http://www.narozdrozu.pl/

Informacje

Wybór wierszy jednego z najsłynniejszych symbolistów francuskich.Łzy padają w serce moje,Jak deszcz pada ponad miastem.Jakież dziwne nieukojePrzenikają serce moje?Paul Verlaine(1844-1896) ZUS udziela indywidualnych interpretacji tylko na wniosek przedsiębiorcy. http://www.narozdrozu.pl/ Zakres wydawanych indywidualnych interpretacji jest ograniczony. ZUS nie wyda interpretacji m.in. w sprawach dotyczących: objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, uznania danej pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o...