Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu

E-książki

Informacje

Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone istotnemu zagadnieniu prawa publicznego, jakim jest rola instytucji prawa pomocy. Opracowanie udziela odpowiedzi na pytanie o miejsce prawa pomocy w ogólnej koncepcji prawa do sądu, co uznać należy za szczególnie istotne w... "Oskarżam" to nie jest zwykły tomik wierszy, jakich wiele, bowiem w intencji autora jest ON cyklem poetyckim i określoną całością artystyczną. Bohaterem lirycznym jest postać Ostatniego Poety, który zostaje oskarżony i musi stanąć przed "Nieznanym trybunałem". W warstwie ideowej...