Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Podręczniki akademickie

http://laser.dandav.com.pl/ciecie-stali/

Informacje

Wejście w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wniosło do polskiego prawa systemowe uregulowanie kwestii wolności i praw człowieka. Uzupełniając ofertę rynku wydawniczego w tym zakresie, przedstawiamy czytelnikom przede http://laser.dandav.com.pl/ciecie-stali/ wszystkim problematykę... Nowe wydanie przynosi cały nowy rozdział poswięcony nowoczesnym koncepcjom zarządzania. Autor przedstawia aktualne koncepcje zarządzania produkcją oraz projektowania i organizowania systemów produkcyjnych, a szczególnie zagadnienia dotyczące integracji ludzi, informacji, wyposażenia...